Chiến lược Marketing & Truyền thông

ảnh Những Người Ngồi Gần Bàn Gỗ

 • Xây dựng, tuyển dụng, giám sát và điều hành các hoạt động của bộ phận tiếp thị - kinh doanh
 • Thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ tiếp thị và kinh doanh
 • Xây dựng quy trình tiếp thị và kinh doanh, các chỉ tiêu, báo cáo và quan hệ khách hàng.
 • Hỗ trợ thực hiện các chương trình tiếp thị & kinh doanh
 • Kết nối nguồn lực để tối ưu hiệu quả công việc tiếp thị và kinh doanh
 • Phân tích các vấn đề của thương hiệu tập đoàn, xác định các vấn đề then chốt và định hướng hành động cho kế hoạch truyền thông đối ngoại:
  • Định hướng phát triển thương hiệu tập đoàn
  • Phát triển định vị sự khác biệt
  • Phát triển định vị thương hiệu cá nhân người lãnh đạo
  • Truyền thông hỗ trợ việc phát triển kinh doanh
  • Đẩy mạnh truyền thông quốc tế

Gọi Ngay Để Được Tư Vấn Ngay & Hỗ Trợ Miễn Phí

0123456789