Chiến lược phát triển kinh doanh

Ảnh Của Những Người Gần Máy Tính Xách Tay

GIAI ĐOẠN 1

Đánh giá hoạt động doanh nghiệp trong bối cảnh ngành

 • Phân tích các yếu tố tác động đến ngành kinh doanh
 • Phân tích tố độ phát triển ngành trong 3 năm qua
 • Nhu cầu thị trường & thị trường tiềm năng
 • Định hướng chiến lược phát triển ngành trong 5 năm
 • Phân tích xem xét danh mục đầu tư ngành dựa trên các nhân tố bên ngoài như tính ổn định môi trường và dự báo mức độ tăng trưởng nhằm lựa chọn phương án đầu tư thích hợp.
 • Phân tích SWOT ngành kinh doanh

 

GIAI ĐOẠN 2

Đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Phân tích cơ cấu sản phẩm dịch vụ
 • Phân tích thị trường và khách hàng
 • Đánh giá hoạt động marketing & bán hàng
 • Chính sách phát triển khách hàng, thị trường, sản phẩm/dịch vụ mới
 • Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Phân tích SWOT hoạt động kinh doanh

Gọi Ngay Để Được Tư Vấn Ngay & Hỗ Trợ Miễn Phí

0123456789