Quản trị rủi ro và xử lí khủng hoảng

Ảnh Về Những Người đàn ông đang Làm Nắm đấm

Rủi ro là những phiền toái hay thậm chí là một tai họa đối với tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân những người điều hành tổ chức mà không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ thời gian, công cụ và kỹ năng để có thể nhận biết và phòng ngừa nó ngay từ đây. Quản trị rủi ro không tốt sẽ dẫn đến khủng hoảng và thiệt hại khó đo lường từ cơ sở vật chất, nguồn lực đến uy tín, thương hiệu hoặc tác động tiêu cực đến khả năng tái hoạt động của doanh nghiệp.

Rủi ro có thể đến từ nhiều vấn đề khác nhau:

  • Sự thay đổi của môi trường xung quanh, bao gồm yếu tố chính sách vĩ mô của nhà nước, các chuyển động của thị trường, môi trường công nghệ hoặc thay đổi thói quen tiêu dùng.
  • Sự bất cẩn trong quản lý tài chính, vận hành hệ thống, luật pháp và quy trình sản xuất tạo ra lỗ hổng.
  • Sự tấn công của truyền thông.
  • Sự biến động về nhân sự ở các cấp quản lý.

Gọi Ngay Để Được Tư Vấn Ngay & Hỗ Trợ Miễn Phí

0123456789